Informace o alternativních způsobech veřejné dopravy

(informace pro městská zastupitelstva)

 

Vážení zastupitelé

Dovoluji si vás informovat o existenci poptávkové dopravy, která může být vhodnou alternativou méně vytíženým spojům či celým linkám pravidelné městské dopravy.

Poptávková doprava dovoluje zachovat či zvýšit obslužnost oblasti při zachování či snížení nákladů na ni.

Poptávková doprava spojuje výhody pravidelné hromadné dopravy, tedy dovolí shromadnit cestující a tím snížit náklady na osobu, a dopravy objednávané (taxi či smluvní doprava), která sice omezuje nevyužité zajížďky, avšak shromadnění u ní je obtížné a proto na osobu vychází draze.

Podstatou poptávkové dopravy je, že vozidlo jede podle požadavků cestujících, čímž se optimalizuje trasa, avšak jejich požadavky jsou usměrňovány na určité zastávky a časy, čímž se zajišťuje shromadnění.

Díky současnému bouřlivému rozvoji komunikačních služeb, jako jsou mobilní telefony a internet, již téměř každý potenciální cestující zvládne nahlásit či potvrdit svou cestu.

Poptávkovou dopravou lze nahradit:

Pokud Vás toto téma zaujalo, dovoluji si Vás odkázat kromě našich stránek také na studii Společnosti pro veřejnou dopravu,která rozebírá tento fenomén u nás i v zahraničí, a na další internetové zdroje (

Pro zvýšení kvality dopravy a spokojenosti cestujících doporučujeme doplnit informace o spojích svých a navazujících, a dále o evidenci problémů, stížností a námětů cestujících.

Dispečink hromadné dopravy, s.r.o.
www.HromadnaDoprava.cz

sídlo: 53821 Slatiňany, Škrovád 88

IČO:272 07 552  DIČ:CZ27207552

aktualizace stránky 11:19 27.2.2015