Pravidla pro dopravu na akce

 1. Doprava je předně pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí použít vlastní dopravu.
 2. Cestující se podílí na nákladech:
  1. na poptávkovou dopravu cenou, kterou určí Dispečink a která vychází z ceníku veřejné dopravy pro platby hotově. Částku zaplatí buď předem Dispečinku nebo při nástupu;
  2. na spolujízdu podle dohody s řidičem, obvyklé bývá podílet se cenou jízdenky na autobus; řidiči by však neměli zde nabízet spolujízdu pro zisk (těm můžeme poradit, jak získat koncesi na dopravu);
  3. na veřejnou dopravu standardně podle podmínek pro dotyčnou linku (vlaky, autobusy).
 3. Postup
  1. Dispečink průběžně sbírá požadavky a kontakty na cestující a informuje je o podmínkách a dostupných spojích veřejné dopravy (emailem, telefonicky, SMS).
   1. Požadavek na každou jízdu a nabídka spolujízdy musí obsahovat: Jméno, Příjmení, zastávku nástupu a výstupu, požadovaný čas, příp. další přání (max. čekání, počet přestupů, pokud se liší od standardních apod.).
   2. Cestující si musí ohlídat, aby Dispečink potvrdil přijetí jeho požadavku.
  2. Dispečink požadavky průběžně zpracovává, ale cestujícím do uzávěrky obyčejně ještě nic neříká, aby je nepletl pro případ následné změny:
   1. prvně se pokusí najít vhodnou spolujízdu aspoň na část trasy;
   2. poté hledá veřejné spoje aspoň na část trasy;
   3. pak zkusí výše uvedené doplnit poptávkovým spojem.
  3. Dispečink může výjimečně před uzávěrkou odepřít zajištění dopravy v případě velké předpokládané ztráty (velké přistavení nebo málo cestujících nebo nedostupnost vozidla), o tom však musí co nejdříve informovat cestující s potvrzením.
  4. Uzávěrka je 2 hodiny před začátkem akce:
   1. Dispečink dokončí trasy,
   2. pošle info cestujícím (tel. na pevnou, SMS, emailem), zde neověřuje doručení
   3. objednávky předá dopravcům.
   4. objednávky obsahují pro potřebu řidičů jména; mobilní čísla na cestující, obsahují, pokud jsou k dispozici a cestující k tomu nemá výhrady
  5. Cestující by měli informovat dispečink při změně požadavku co nejdříve (např. abychom mohli včas odvolat a neplatit nepotřebné vozidlo).
  6. Po skončení dopravy Dispečink vyhodnotí jízdy a archivuje objednávky pro budoucí potřebu a prezentaci, ze kterých však odstraní případná jména a kontakty na cestující.
 4. o zbylé náklady na dopravu (o ztrátu z dopravy) se podělí Dopravce a Dispečink, případně v případě dohody i s pořádající organizací.
 5. Standardní parametry pro jízdu: max. 2 přestupy, max. celkové čekání (přestupy + před akcí): 30 min, max. celková doba jízdy 1 hodina, max. pěší přesun 1,5km.
 6. Právně jde o Příležitostnou osobní silniční dopravu pro předem objednané cestující; objednávku zprostředkuje Dispečink Dopravci, který dopravu poskytne Cestujícímu.
  1. Dispečink a Dopravci vynaloží veškeré úsilí, aby doprava proběhla podle očekávání a ke spokojenosti cestujících. Ale nelze na Dispečinku ani Dopravcích nárokovat náhrady v případě zpoždění nebo nezajištění dopravy.

Patička

Kontakt tel. 466 440 042 | další zde.

Aktualizace tohoto listu: 5.9.2018 22:55. Prohlášení o přístupnosti   (c) Dispečink hromadné dopravy, s.r.o. 2005 - 2018