Doprava na podnikové akce

Dopravu na podnikové akce zajišťujeme podle podmínek daných podnikem a podle požadavků organizátora akce, které se mohou lišit akci od akce. Jízdní řády na podnikové akce dáváme na web jen pokud o to požádá organizátor, pak je najdete u jízdních řádů pro podnikovou dopravu ve vaší oblasti.

PROMo - poptávková doprava a organizace spolujízdy na kulturní akce po celé ČR

 

mikrobusek obrázek Dopravu zajišťuje Dispečink hromadné dopravypoptávkovou dopravou doplňující linkovou dopravu a spolujízdou.

Informace a rezervace požadujte – volná místa pro spolujízdu nabízejte

tel. či SMS 736 620 581 nebo  dakce2@hromadnadoprava.cz

 

Provozovatelům ochotnických divadel, pořadatelům sportovních utkání a dalších akcí nabízíme možnost organizace dopravy formou poptávkové dopravy pouze za ceny veřejné dopravy ve spojení s organizací spolujízdy.

Pro koho?

Pro návštěvníky bez vlastní dopravy. Pro organizátory bez starostí s její organizací a bez zbytečných nákladů. I v případě nevyužití dopravy má její nabídnutí cenu, totiž že dopravní nedostupnost nebude důvod k neúčasti na akci.

Za kolik?

Levněji než taxi či smluvený autobus. Poptávková doprava (stejně jako veřejná linková) stojí obvykle víc, než se platí za jízdenky. o tento doplatek (ztrátu), který v případě veřejné dopravy hradí kraje a obce a v případě podnikové dopravy hradí podniky, bychom se zde rozdělili s dopravcem, případně s organizátorem. U spojů do průměrně 20ti osob ve vozidle je ztráta poptávkové dopravy násobně nižší, než u linkové.

Zjednodušený příklad:3 cestující si objednají dopravu z Příbrami-Skalky do Čenkova, 1 přistoupí v Hluboši.
 Dopravce ujede se 4-místným vozidlem: 13km, za což vyúčtuje Dispečinku 310Kč.
 Cestující se podílí na nákladech cenou celé jízdenky na autobus placené hotově: z Příbrami 24Kč, z Hluboše 18Kč, tedy celkem 24*3+18Kč = 90Kč.
 Organizátor akce neplatí nic, tedy 0Kč.
 Dispečink uhradí ztrátu z jízdy: 310 - 90 = 220Kč a své náklady na zajištení jízdy (ca. 50Kč).

Pro srovnání: předem naplánovaný levný mikrobusový spoj (pokud nevíme, kdo odkud pojede, musí mít více míst k dispozici, např. 16 a projet všechny zamýšlené zastávky) ujede ve stejném případě např. 16km po trase + dalších 17km přístavného za 400-500Kč. Autobus by vyšel 800-1000Kč na stejné trase. Levné osobní auto na kratší vzdálenost jsme mohli použít jen proto, že víme, kolik lidí odkud jede.

Proč to děláme?

Smyslem této promo dopravy je zejména prezentace a praktické předvedení možností poptávkové dopravy - pro použití v širším měřítku napříč kategoriemi uživatelů, kdy je teprve efektivní.

Jak to funguje?

 1. Cestující zadávají požadavky na dopravu Dispečinku a další své požadavky
 2. Dispečink může informovat předběžně Cestujícího o trase, dopravci a je-li vůbec dopravu možno zajistit
 3. Řidiči spolujízdy nabízejí volná místa Dispečinku
 4. Dopravci informují Dispečink o své kapacitě
 5. Dispečink postupně připravuje přiřazení požadavků cestujících: spolujízdě, veřejné dopravě a smluvní dopravě
 6. v určitou dobu je uzávěrka:
  1. Dispečink informuje cestující o výsledné trase, časech a dopravcích či řidičích
  2. Dispečink předá řidičům objednávky dopravy s trasou, jmény a kontakty na cestující (pokud s tím souhlasí)
 7. Cestující mohou doplnit či upravit svůj požadavek i po uzávěrce, Dispečink pak podle možností koriguje trasu dopravců

Jak dopravu návštěvníkům prezentovat?

Možností je víc, nejpřirozenější je umístit zmínku na pozvánku či leták k akci.

Kdo by jezdil?

My jsme dispečink. Využíváme místní dopravce. Podmínkou spolupráce s dopravcem je vůle prezentovat poptávkovou dopravu jako nový a efektivní způsob dopravy.

Patička

Kontakt tel. 466 440 042 | další zde.

Aktualizace tohoto listu: 5.9.2018 22:55. Prohlášení o přístupnosti   (c) Dispečink hromadné dopravy, s.r.o. 2005 - 2018