Požadavky na přepravu předávají cestující dispečinku, aby věděl, kdy, odkud a kam potřebují přepravit

Požadavky

Ručně zadané požadavky

Kdo nemá přístup do Dopravy, může si dohodnout ruční zadávání přímo u dispečinku emailem, telefonicky nebo SMS. Poté si své požadavky může prohlédout v tabulce. Heslo na požádání sdělí Dispečink, tabulka je pouze pro čtení a je ve formátu MS Excel. (Pokud se soubor po kliknutí neotvírá a máte už otevřený excel, tak na něj zkuste přepnout.)

Intranetový rezervační systém Doprava

Standardně si cestující spravují požadavky v rezervačním systému "Doprava", který je přístupný na počítačové síti ve podnicích ve Zdicích a v Čenkově. Požadavky si zadávají buď sami nebo prostřednictvím terénních pracovníků (mistrů, recepce, seřizovačů apod.).

Internetový rezervarční systém

Komu by nevyhovoval intranetový nebo ruční systém a chtěl by zadávat požadavky "odkudkoliv" přes internet, třeba z domova, nechť se prosím na nás obrátí.

Patička

Kontakt tel. 466 440 042 | | další zde.

Aktualizace tohoto listu: 23.12.2020 13:39. Prohlášení o přístupnosti   (c) Dispečink hromadné dopravy, s.r.o. 2005 - 2020