pravidla pro Dispečink

Práva Dispečinku

 1. Podnik zajistí pro Dispečink Terénní pracovníky pro zprostředkování komunikace s Cestujícími.
 2. Dispečink může vyřadit dočasně z dopravy Cestujícího, který vědomě porušil povinnosti Cestujícího. Po dobu přerušení je povinen toto porušení evidovat a v případě požadavku předložit zástupci Podniku.
 3. Dispečink smí odmítnout poskytnout Cestujícímu informaci, kterou mu bez větších problémů může poskytnout Terénní pracovník.
 4. Při realizování Požadavku Cestujícího může využít veřejnou dopravu, pěší přesun cestujícího a v případě, že by realizace Požadavku poptávkovou dopravou byla ve srovnání s ostatními Cestujícími výrazně dražší, může požádat Cestujícího, aby se vlastní dopravou dopravil do nejbližší obsluhované zastávky.
 5. Standardní [mezní=pro jednotlivce] parametry pro dopravu jsou:
  1. doba na jeden přestup: 5 [0] až 15 [35] min.
  2. počet přestupů: 1 [2]
  3. doba jízdy: 60 [120] min.
  4. pěší přesun: 1 [2] km (10 [20] min.)
  5. průměrná rychlost přesunu zastávka doma-podnik: 2 min./km
  6. zaměstnanci Kostalu mají přednost v sezení (má smysl ve vozidlech, kde je povoleno stání)
 6. Doprava na akce pořádané KOCR a KKS:
  1. Doprava není nároková.
  2. Na účet podniku - pouze KKS:
   1. v rámci dopravy do zaměstnání
   2. nebo pouze rozvoz z vánočních akcí:
    1. smluvní rozvoz bez použití veřejné dopravy v rámci obsluhované oblasti (mapa);
    2. mimo obsluhovanou oblast do 60km od Zdic dovezeme na nejbližší veřejný spoj (vlak, bus, MHD), ledaže není, pak až domů;
   3. nebo dopravu jinou - podle písemného schválení (e-mailem):
    1. nadřízeného vedoucího pořádajícího oddělení nebo
    2. vedoucího osobního oddělení nebo strategického nákupčího – služby a investice.
  3. Při uhrazení přímo dopravci nebo dispečinku lze domluvit dopravu téměř jakoukoliv (např. KOCR).

Povinnosti Dispečinku

 1. Dispečink informuje Terénní pracovníky o podmínkách dopravy svých Cestujících (zastávka, čas, přestupy, směny oblastí). Pokud Dispečink nedosáhne Terénního pracovníka, informuje Cestující, kterých se změna týká.
 2. Změny a nové informace týkající se většího počtu cestujících umísťuje do Aktualit na stránkách DHD, které jsou přístupné z internetu a jsou zobrazeny na terminálech v závodech Kostal.
  Informace bezprostředně významné pro praktické využívání dopravy nebo odkaz na ně sděluje Dispečink vhodným způsobem aktivně (zejména SMS, popř. sdělením na mzdovém lístku apod.).
 3. Vyřídit všechny požadavky na přepravu zadané v souhladu s Pravidly pro Cestující v jednotlivých obsluhovaných oblastech.
  1. buďto najít kombinaci veřejných spojů a doplnit poptávkovými spoji, které objedná u dopravců, aby se cestující dostal podle smluvených kritérií do a ze zaměstnání,
  2. nebo, pokud spojení nelze z objektivního důvodu realizovat, co nejdříve informovat Cestujícího nebo jeho Terénního pracovníka že dopravu nelze zajistit.
  3. evidovat požadavky na jízdy ze zrušených směn a z důvodu nevolnosti včetně jmen nebo aspoň počtů.
 4. Sledovat efektivitu prostředků vynaložených na dopravu Cestujícího (stejnou vahou bere prostředky vydané Podnikem a Cestujícím na jeho dopravu), pravidelně vyhodnocovat a v případě, že zjistí efektivnější způsob dopravy, pak se ho snažit realizovat.
 5. Jízdy objednává u Dopravců za podmínek odsouhlasenými nákupním
  1. Provozuje pohotovost, telefonní číslo dostupné v dobu svozu a rozvozu Cestujícím, Terénním pracovníkům a Dopravcům pro hlášení problémů s dopravou. V případě dočasné nedostupnosti tel. čísla (telefon je mimo signál nebo má poruchu), zavolá co nejdříve zpět na všechna čísla, která ho v době výpadku volala, pokud nejde o skryté číslo nebo GSM bránu a pokud se o hovoru dověděl.
  2. Dispečer ověří doručení objednávek dopravcům (nejlépe emailem, ale lze i telefonicky, SMS nebo po dohodě prozvoněním) a poté pošle kolegovi email o tom, které byly potvrzeny a které je třeba potvrdit spolu kopií objednávky.
  3. Error 2023
 6. Všechny významné nahlášené problémy evidovat, prošetřit a v případě problémů, které by se mohly opakovat, navrhnout a pokusit se realizovat okamžitá a dlouhodobá nápravná opatření. Také eviduje každou relevantní připomínku. Aktuální evidence problémů má být přístupná volně všem zúčastněným stranám, je tedy zveřejněna na stránkách DHD.
 7. Upravovat obsluhovanou oblast kromě výše uvedených také podle těchto kritérií:
  1. Podpořit nábor z oblastí určených osobním oddělením.
  2. Umožnit dopravu stávajícím pracovníkům na mimořádné směny vyžadované provozem podniku.
 8. Objednat dopravu také mimo svoz do zaměstnání a mimo služební cesty (např. na různé akce podniku) a po jejím uskutečnění schválit fakturu dopravce, pokud bylo splněno:
  1. Požadavek přišel emailem z el.adresaové adresy končící na @kostal.com
  2. Požadavek přišel nejméně 4 pracovní dny před realizací
  3. Požadavek obsahuje:
   1. zastávky k obsloužení s počty nastupujících,
   2. datum a čas jedné ze zastávek,
   3. jméno a kontakt na objednatele.
  4. Dispečink kladně posoudil účelnosti a přiměřenost dopravy.
  Vzhledem k maximálně nepříznivému daňovému režimu není třeba dále úřadovat.
 9. Vést veřejnou nástěnku Politici > Spolujízda. Zpřístupnit ji pro Cestující a na jejich žádost aktualizovat, zakládat a mazat jejich záznamy.
 10. Zpřístupnit všem cestujícím Pravidla pro Cestující
  • na stránkách DHD pod Politici - Pravidla
  • v tištěné formě poblíž PC-kiosku s Dopravou

Patička

Kontakt tel. 466 440 042 | | další zde.

Aktualizace tohoto listu: 2.10.2019 15:46. Prohlášení o přístupnosti   (c) Dispečink hromadné dopravy, s.r.o. 2005 - 2019