Pro tisk pravidel: označte myší obsah modrého rámečku - pravé tlačítko myši - Tisk (nebo Ctrl+P)- označte Výběr - klikněte Tisk. Také lze zkopírovat do textového editoru a z něj vytisknout. V případě potřeby požádejte Dispečink o dobře tisknutelnou verzi na 2x A4.

Pokyny pro cestující podnikovou poptávkovou dopravou pro Zdice

znak doprava DHD

Závod Hronovský Zdice zajišťuje hromadnou poptávkovou dopravu pro své zaměstnance, agenturní pracovníky a brigádníky. Ostatní cestující po dohodě s Dispečinkem. Tato doprava jezdí předně tam, kde přinese větší užitek ve srovnání s veřejnou nebo individuální dopravou.

Čím důsledněji budeme dodržovat tato Pravidla, tím spolehlivější dopravu budeme mít!

Poptávková doprava funguje takto:

Cestující zadá požadavky  >  Dispečink při uzávěrce zpracuje  >  Cestující si zjistí, jak pojede  >  Dopravce sveze  >  Dispečink vyúčtuje
kdo kdy odkud kam vyhledá veřejnou dopravu nebo zajistí smluvní z nejbližší zastávky obsluhované na aktuální směnu v jízdním řádu na hromadnadoprava.cz, v SMS nebo emailu nebo telefonicky na dispečinku veřejnou dopravou znak DHDnebo smluvní označenou jízdné cestujícím,
proplatí dopravcům

 1. Cestující si zadá nebo nechá zadat požadavky na všechny jízdy poptávkovou anebo veřejnou dopravou.
  1. Každý přidávaný, měněný či rušený požadavek na dopravu musí obsahovat: evidenční číslo v dopravě (obvykle osobní číslo), příjmení, datum a čas jízdy nebo směnu a krajní zastávky cesty (smluvní + veřejnou dopravou), ať víme o přestupech. Případné pokračování autem či pěšky se do požadavku nezadává.
  2. Požadavky na přepravu si zadávají a upravují u Dispečinku Cestující sami nebo prostřednictvím Terénních pracovníků (které určuje nadřízený).
  3. Cestující si odpovídají za správnost všech svých požadavků. Měli by si je aspoň 1x týdně zkontrolovat u Terénního pracovníka, Dispečinku nebo na www stránkách dispečinku v sekci - Cestující - Požadavky.
  4. Uzávěrka na požadavky je v úterý a v pátek ve 12 hod. na jízdy od 14:45 téhož dne.
   1. Požadavky na dopravu zadávejte pokud možno před uzávěrkou . do tabulky s požadavky (kterou spravuje vedoucí) nebo přímo na Dispečinku.
   2. Požadavky po uzávěrce je nutno hlásit rovnou na Dispečink (tel.,SMS,emailem) a ohlídejte si potvrzení Dispečinkem. Telefonickou nebo SMS komunikaci doporučujeme dodatečně odsouhlasit emailem.
  5. Jakmile cestující zjistí, že nevyužije vyžádanou veřejnou či poptávkovou dopravu (má dovolenou, nemoc, jede autem), musí si požadavky na přepravu stejným způsobem co nejdříve zrušit.
  6. Dopravu ze zrušené směny, při nevolnosti , speciální dopravu (např.pouze smluvní), dopravu mimo obsluhovanou oblast nebo dopravu nad měsíční limit může vyžádat či schválit v odůvodněných případech pouze vedoucí, mistr či organizátor emailem. na základě formuláře "Žádost o pomoc v dopravě", který je ke stažení na stránkách DHD > Politici> Přihláška (.xlt).
  7. Cestující mohou poskytnout Dispečinku aktuální kontaktní údaje - český telefon (+420...) anebo e-mail - na které Dispečink posílá doplňující informace k dopravě, může je použít pro upřesnění požadavku, k domluvě změny, pro informování při náhlých změnách v dopravě. Kontaktní údaje používáme pouze k účelu dopravy Cestujícího, ale mohou být vytisknuty na objednávku a předány Dopravcům, proto nelze vyloučit jejich odezření třetí osobou.
 2. Dispečink se pokusí vyhledat prvně vhodnou veřejnou dopravu (ve zprávě označenou číslem spoje mezi lomítky), kterou případně doplní smluvními spoji (ve zprávě /DHD/) anebo odkáže na vlastní dopravu, pokud by hrozilo u pracovníka překročení limitní měsíční ceny, což je nejvyšší cena pravidelné dopravy Zdice-Příbram.
  1. Obsluhované oblasti, zvlášť vesnické, mají pro podnikovou i vlastní dopravu doporučené směny. Mapu oblastí i doporučené směny najdete na stránkách www.hromadnadoprava.cz.
 3. Cestující si najde příslušný spoj v aktuálním jízdním řádu na www.hromadnadoprava.cz anebo u Terénního pracovníka.
  1. Dispečink posílá po uzávěrce Cestujícím informace o každém zpracovaném požadavku emailem. SMS pouze v případě změny.
  2. V případě změny proti řádu a při nepravidelných jízdách zavolá dispečink nebo pošle cestujícím email nebo SMS s upřesněními jednotlivých jízd. Zpráva má přednost před řádem. Platí poslední.
  3. V případě nejasnosti se Cestující obrátí na Terénního pracovníka nebo Dispečink emailem či SMS. Krátce před jízdou je lepší zavolat.
 4. Na zastávce čeká Cestující nejméně 3 minuty před uvedeným časem odjezdu. Pokud není názvem dáno jinak, čeká se na autobusových zastávkách.
  1. Před jízdou si ověří u kolemstojících anebo v zastávkovém jízdním řádu, že čeká na správné zastávce.
  2. Při nastoupení do smluvní dopravy musí být cestující schopen prokázat se řidiči píchačkou nebo dokladem se jménem fotografií (občankou, řidičákem). Řidič má v objednávce uvedena jména a ostatní by neměl vpustit do vozidla.
  3. Při zpoždění 5 min. a větším volá cestující pohotovostní číslo dispečinku, které má uložené v telefonu. Na začátku trasy může volat už při 2 min.
 5. Cestující se chová ve vozidle a na zastávce zodpovědně a slušně - neohrožuje bezpečnost dopravy (např. při jízdě nevyžádaným mluvením na řidiče, hlasitými projevy), zdraví všech (např. nebezpečnou nemocí či opilstvím či kouřením) či nepoškozuj a neznečišťuje majetek dopravce či zastávku. V takovém případě může být cestující z přepravy bez náhrady vyloučen, případně může být jízda přerušena, dokud trvá ohrožující situace na zodpovědnost viníka.
 6. v případě připomínek nebo výhrad k podnikové dopravě se cestující obrací předně na dispečink - emailem, SMS nebo telefonicky - dispečink má zájem o spokojené cestujících i podnik. Nahlášené problémy Dispečink prošetří, pokusí se vyřešit a učinit opatření, aby se neopakovaly. Pak je zapíše do Problémů (...Cestující - Pravidla - Problémy). Řidič má informovat cestující nad 15min. zpoždění.
 7. Možnost dopravy do zaměstnání je prvně starost samosprávy - obcí a kraje. Podniková doprava ji doplňuje, nemůže ji však nahrazovat. Bylo by to drahé a zbytečné. Proto - máte-li jakoukoliv připomínku k dopravě (doba přestupu, jízdy, časy spojů) - zajděte nejdříve za starostou a řekněte mu to. A také, že pravidelná autobusová doprava není jediná možnost zajištění dopravní obslužnosti. Je vhodné požadovat písemné vyjádření.

Kontakty na dispečink

. uložte si pohotovostní telefon - hotline - 736 620 581 a 724384073 - p.Koblížek (volejte kdykoliv potřebujete)
Na jiná čísla nevolejte ani neesemeskujte, byť by vám z nich přišla zpráva.

Srážka ze mzdy

Někteří Cestující se částečně podílejí na nákladech na poptávkovou dopravu. Podíl bude vypočten podle ceníku autobusové dopravy jakoby jel tutéž trasu veřejný spoj. Podíl se počítá a sráží z požadavků na dopravu i když Cestující nejede (podle požadavků ji totiž objednáme a platíme). U Cestujících, kteří byli zjištěni ve smluvním vozidle bez požadavku (jeli načerno), předpokládáme, že dopravu využívali stále a takto může být také účtována. Více v článku pro Cestující - Info - Jak se počítá srážka za dopravu (od 1.1.2010).

Sledování nákladů

Prostředky na dopravu jsou omezené, nelze svézt každého až domů. Aby se mohlo vyhovět co nejvíce pracovníkům, sledujeme náklady na dopravu každého cestujícího.

S cestujícími, jejichž náklady na dopravu překračují stanovený limit (cenu dopravy na 8h nebo 12h směny z Příbrami do Zdic), hledáme rozumnější způsob dopravy – změna směny, trasy, dopravce, použití veřejné dopravy aspoň na některé jízdy, spolujízda anebo si vyžádáme výjimku od nadřízeného. Pokud se to nepodaří, přestaneme po dohodě dopravu poskytovat.

Při tom sledujeme cenu na odpracovanou směnu, takže „drahým“ se stane i ten, kdo má požadavky na jinak levnou dopravu, ale nechodí do práce. Proto se prosím odhlašujte, když nejedete. Způsob výpočtu nákladů dopravu najdete na podstránce ... - pro Cestující - Zdice - Info v článku "Jak se počítá cena dopravy".

Díky poptávkové dopravě (tedy dopravě na objednání) a sledování nákladů dokážeme obsloužit za stejné peníze více než 2x větší oblast, než při pravidelné smluvní dopravě a přitom má stále většina pracovníků na svou směnu přímou dopravu, ať už veřejnou nebo poptávkovou.

< nahoru

Řešení problémů

Spokojenost cestujících je jedním z cílů dispečinku.

Prosím, informujte dispečink (SMS, emailem, telefonicky) vždy, když jste s něčím v dopravě nespokojeni, zejména když někdo nedělá, co má. Náklady na hovor nebo SMS dispečink na požádání uhradí.

Závažnější problémy a nápravná opatření evidujeme na našich stránkách nejméně 3 měsíce, včetně okolností. Pokud má nějaký problém v dopravě řešit vedení podniku, je nutné, aby byl nejdřív zpracován v této evidenci problémů. Starší problémy přesouváme do neveřejného archivu.

Evidence problémů je zde. K otevření je třeba MS Excel (.xls; má do 100KB) a heslo, které na požádání sdělíme. Pokud klikáte na odkaz a nic se neděje, tak zkuste dole na liště najít Excel a kliknout na něj, bude tam určitě dotaz na heslo, po jehož zadání se problémy otevřou. Anebo na odkaz klikněte pravým tlačítkem a zvoljte 'uložit cíl (odkaz) jako'.

< nahoru

Doporučené postupy v některých situacích

.

Patička

Kontakt tel. 466 440 042 | | další zde.

Aktualizace tohoto listu: 12.7.2023 17:24. Prohlášení o přístupnosti   (c) Dispečink hromadné dopravy, s.r.o. 2005 - 2023